Neměříme stélku, ale vždy vnitřní prostor v obuvi. 

 

Minimální nadměrek v obuvi mějte alespoň 5mm. S menším nadměrkem obuv nepoužívejte.

 

Každým dnem se potýkáme s neznalostí zákazníků ohledně přesného měření nohou v domácích podmínkách. Přitom je to velice snadná záležitost s vynaložením minimálního úsilí a investic. Pokud dítě spolupracuje je výsledek hotov velice rychle a je nadmíru přesný. Přesnost je dána precizností měření a dodržením postupu, který vám nyní představíme :

 

1 – najděte si klidné, volné místo u zdi, nábytku apod. kolmého pevného předmětu.

2 – vemte tvrdší papír a přisuňte jej přesně k okraji zdi. Přechod mezi zdí a podlahou musí být ostrý bez zaoblení.

3 – postavte měřenou bosou osobu na papír tak, aby se její pata zlehka opírala o zeď – postoj musí být rovný a obě nohy u zdi stejnoměrně zatížené. Osoba musí stát příčně ke zdi. Chodidlo pak bude svírat 90° úhel se zdi.

4 – vemte předmět s rovnou hranou, která je pravém úhlu s podložkou. Např. pravoúhlé pravítko. Přisuňte jej zlehka před nejdelší prst. Chodidlo nyní bude stát mezi zdí a tímto předmětem a dotýkat se jich. Netlačte. Menším dětem povytáhněte prsty, narovnejte je a zlehka zatlačte na jejich nárt, aby prsty zůstaly v povytažené poloze.

5 – tužkou si vyznačte polohu pravítka na papíru před palci. Nestačí tužkou obtáhnout obrys chodidla. Sklopením tužky dochází k nepřesnosti. Tužka navic přidá k obrysu několik milimetrů ze svého poloměru.

6 – nyní změřte vzdálenost této rysky od kraje papíru, který byl přiložen u zdi.

7 – naměřená délka je rovna délce chodidla.

8 – k naměřené délce připočtěte požadovaný nadměrek. Tato hodnota je odvislá od typu kupované obuvi (čtěte článek)

9 – dle této hodnoty si podle Velikostní tabulky najděte vhodnou velikost. Vyberte vždy velikost nejbližší vyšší.

10 – v eshopu ve vybrané kategorii obuvi si navolte tuto velikost a vyberte vhodnou obuv z nabídky. Je možné, že vám bude vyhovovat i jiná než vámi vypočtená velikost. U některých vzorů mohou být rozdílné délky vnitřního prostoru obuvi oproti naší tabulce. Zpravidla výrobci vyráběji obuv menší.

11 – pokud obuv znáte, nebo je u produktu popis s naměřenou délkou vnitřního prostoru, je výběr již snadná operace. Pokud máte pochybnosti o správné volbě, připište do objednávky text s požadavkem na přeměření.

12 – zvažte koupi speciálního měřidla Plus12 z naší nabídky, který vám usnadní měření v budoucnu. Změří také vnitřní prostor v obuvi.

13 -  ostatní metody nepoužívejte. Jsou nepřesné a může dojít k diferenci až o dvě velikostní čísla.

 

Při nákupu je nutno počítat s dostatečným nadměrkem pro růst nohy, ale i s rezervou, protože nemusí být dítětem využit beze zbytku celý vnitřní prostor v obuvi. Je důležité si uvědomit, že "přesné" změření chodidla ani obuvi není možné.

 

 

Poradíme vám, jak je to s volbou správné velikosti obuvi. Celé téma rozdělme na dvě části – na měření chodidla a na měření obuvi.

 

A/ měření nohou : zdá se to být snadný úkol, ale několika minutový souboj s dítětem v jedné ruce a měřidlem v druhé, vás přesvědčí, že se tímto způsobem správného výsledku nedoměříte snadno. Způsobů měření vám popíšeme několik, každý s jistou mírou nepřesnosti. Víme, že dětská noha mění svou délku podle jejího zatížení, postoje dítěte nebo pokrčením prstů, ale mění se i během dne. Každé měření se může rozcházet o několik mm. Pro samotný nákup toto nebude mít  velký význam. Větší rozptyl je způsobem samotným nepřesným měřením, což zpravidla vede ke koupi nevhodné obuvi. Nejčastější příčinou je neposedné dítě a spěchající rodič či prodavač a v neposlední řadě způsob měření. Ikdyž je k dispozici měřidlo výhradně určené k tomuto účelu, neznalost jeho použití výsledky hodně negativně ovlivní. V prodejnách bývají měřidla, ale zákazník je zpravidla neumí použít. Neví, zda-li měří již s tzv. nadměrkem a jakým či bez. Také se stává, že je k dispozici měřidlo, které vůbec neodpovídá skutečným mírám nebo jsou na nich uvedeny neodpovídající systémy číslování, které se v ČR nepoužívají. Systémů se ve světě používá mnoho a je nutné, aby měřidlo používalo tzv. francouzský systém číslování, který znáte z číslovaní obuvi prodávaných u nás. O tomto systému si povíme více v článku dále. Nejhorší situace nastává, když toto neví ani prodávající.

Jsme-li doma, pomůžeme si při měření bez měřidla tím, že si dítě postavíme na kus papíru. Při měření dítě musí stát svou plnou vahou na podložce s papírem a nožku mu musíme jemně natáhnout a nárt přitlačit k podložce. Dítě je nutno postavit např. ke zdi nebo kolmo za patu postavit plochý předmět např. knihu a tužkou kolmo k papíru obkreslit nohu. Vždy nožku natahujte a jemně přitiskněte k podložce, aby se natáhla. Jedině tak docílíte co nejpřesnějšího změření délky chodidla. Pokud obkreslujete chodidlo na papír je důležité, aby tužka byla kolmo k podložce a tloušťku tužky je nutno poté odečíst z naměřené. Pohledem svrchu na chodidlo stále vidíte obkreslenou čáru. Pokud nevidíte – malujte znovu. Poté si vezměte pravítko a od kraje po nejvzdálenější nakreslenou část chodidla změřte. Od této míry je možné odečíst polovinu tloušťky tužky.

Komfortnějším měřením je použití měřidla Plus 12, je sice dražší než kus papíru, ale změří vám navíc i délku obuvi. Toto měřidlo jistě upotřebíte často, protože se dítěti noha kontroluje pravidelně podle růstu chodidla, zejména při každé sezónní obměně obuvi. Doporučujeme, hlavně u menších dětí toto provádět i v průběhu probíhající sezóny.

Velkou pomocí, když neznáte délku chodidla, může být poměřování. Toto lze provést u veškeré obuvi s vyndávací stélkou. Stélku opatrně vyjměte a vyzvěte dítě, aby si na ni stouplo. Pohledem poté snadno určíte, kolik bude mít noha v obuvi místa. Tato metoda nemusí být zcela přesná, protože v obuvi nemusí být stélka přesně podle vnitřního rozměru obuvi. Jde o orientační měření, které ale ve většině případů dostačuje.

Přesnou a snadnou metodou je hluboký otisk nohy v měkkém materiálu, kdy po vyjmutí chodidla ze stopy stačí jen její změřit nejvzdálenější body. Uvádíme ji zde zejména pro pochopení, jaká část chodidla se vlastně měří. Chybné je měření pouze nášlapné části. Obdobně měříme i šířku chodidla.

Nemusíme připomínat, že jakékoli měření provádějte přesným měřidlem. Krejčovský metr, který prošel procesem praní, jistě nebude měřit správně.

 

B/ Měření obuvi : Měření obuvi provádíme pro správné určení délky (šířky) vnitřního prostoru. Vždy se snažíme, aby chodidlo mělo stále volný prostor před prsty, aby nedocházelo k tlaku na prsty. Kdyby k tomu docházelo dlouhodobě, začne se chodidlo deformovat. Nedopusťte, aby nastala tato situace, protože tím dochází k jeho nevratným změnám. Úsporou několika korun si způsobíte celoživotní problémy. O vadách chodidel se dočtete v dalším článku. Pro měření je nejvhodnější měřidlo Plus 12. Jak jsme psali v úvodu, je jím možné měřit i nohy dítěte. Měření ale vyžaduje jistou míru praxe. Obuv se vyrábí z usní či jiných poddajných materiálů a tak nelze změřit obuv zcela přesně. Navíc je třeba počítat s několika faktory, které měření ovlivní. A pokud se nám chyby z měření nasčítají, dojdeme k nepřesnému závěru. Pro měření je tedy důležité obuv na podložce narovnat, tak jako i dítě svou hmotností. Jeden z konců měřidla je opatřen zobáčkem, který svou výškou nemusí projít až plně do špice obuvi. Je záměrně natolik vysoký, jako prstíky dítěte. Pokud je výše svršku příliš nízká, zbytek volného prostoru se pak nepřipočítá k délce vnitřku obuvi. Tělo měřidla je v oblouku opatřeno výstupkem, který je zapotřebí vtěsnat do patní části obuvi. Mnohá obuv má opatek tvarovaný a tak bude zapotřebí vyvinout na zatlačení měřidla více síly. Zobák musí doléhat na kraj obuvi. Ocelový pás měřidla musí být natažen do roviny a směřovat v ose nejdelšího rozměru. Toto měření zkuste provést několikrát za sebou pro ověření naměřených údajů. Častějším měřením lze získat zkušenosti a měření je poté přesnější.

Pokud měřidlo nemáte, tak je možné zjistit délku obuvi také – ovšem toto měření může být nepřesné. Vytáhnutí stélky a její změření metrem je nejjednodušší způsob a pokud je stélka v obuvi přesná, tak si s takovým měřením vystačíme také. Navíc lze na vytaženou stélku dítě postavit a pohledem přímo uvidíme jaký nadměrek dítěti v obuvi zůstává. Možností je i  špejle ulomená do délky chodidla dítěte a vložená do obuvi. Tato metoda není přesná. Zejména můžete změřit i prostor, kam dítěti již prsty nevlezou. Ověřování délky obuvi podle údajů na krabici nebo z informací u prodejců obuvi v jejich eshopech se určitě neřiďte, protože bývají nepřesné. Většina eshopů míry kopíruje jeden od druhého, aniž by si údaje ověřilo, popř. může dojít k překlepu. Míry se mohou změnit dodávkou nového zboží, kdy se použije jiná podešev apod. Velké eshopy nemají z důvodu obrovského množství prodávaných bot kapacity na proměření veškeré obuvi a spoléhají na údaje výrobců. Obuv pro náš eshop přeměřujeme sami měřidlem Plus 12. I tak může vzniknout malá odchylka. Jedná se vždy jen o pár milimetrů. Samozřejmě neměříme každý pár, ale vybraný vzorek z řady jednoho vzoru. Proto je nutno vždy brát v potaz toleranci cca +-4mm. Mnozí zákazníci lpí na každém milimetru, ale několik mm rozdílu není podstatných. Protože pro nákup vhodné obuvi nestačí mít jen její správnou délku. Obuv musí dítěti sedět na noze tak, aby nezakopávalo o špičku, neklouzalo v ní, nešmatlalo, nijak jej bota netlačila. Dítě se v ní musí cítit jistě a pohodlně. Důležité jsou také pružné neklouzavé podešve, použité materiály svršku, pevný opatek, vzdušnost. Hlavně se zaměřte na výšku nártu a šíři obuvi v oblasti prstů. Uvnitř by bota neměla škrábat nebo tlačit. Nutnost podpory klenby v obuvi je téma pro další článek.

 

 

Pro měření používáme měřidlo k tomuto účelu určené (Plus 12). Měříme vnitřní rozměr obuvi nikoli stélku. Stélky  mohou být rozměrově jiné, než je délka obuvi, protože rozměr nášlapné části může být kratší. Vlastností usně je její poddajnost, proto nelze změřit vnitřek obuvi zcela přesně - je možné naměřit při každém dalším měření mírně odlišný rozměr. Výrobce také pracuje s mírnou odchylkou. Proto u každého produktu počítejte s tolerancí +-4mm, která není pro nákup podstatná. Není v našich možnostech změřit všechny prodávané páry. Vždy měříme náhodný vzorek z uvedeného vzoru. Zákazník si může na požádání nechat konkrétní obuv nechat proměřit. Špatně zvolená délka obuvi není důvodem k reklamaci. Zboží je však možné vrátit nebo vyměnit. 

-mtg-

Všecha obuv skladem

tisíce značkových modelů

Výměna zdarma

nebo vrácení peněz

Doprava zdarma

od 1 200 Kč

Osobní odběr

v prodejně v Ostravě