Pages Navigation Menu

Dětská obuv, dětské boty, školní batohy, zboží pro děti

Certifikační značka “Žirafa”

Certifikační značka “Žirafa”

Mnozí z Vás již zcela určitě slyšeli o tzv. dobrovolné certifikaci dětské obuvi, kterou v roce 1997 zavedla Česká obuvnické asociace (nyní Česká obuvnická a kožedělná asociace – ČOKA), jako reakci na zhoršující se situaci se zásobováním našeho trhu kvalitní zdravotně nezávadnou dětskou obuví. Byla to bezprostřední reakce na transformační proces, kdy pokles v odbytu obuvi na domácím trhu byl doprovázen prudkým růstem konkurence z dovozu, zvláště levnými výrobky nízké kvality z asijských zemí. Lékařskými průzkumy a rovněž z klinické praxe je prokázáno, že nekvalitní, zdravotně závadná, obuv svou konstrukcí I materiálem může velmi závažně poškodit rostoucí dětskou nohu, a to mnohdy s vážnými následky na celý život. Proto je zapotřebí, aby byla na našem trhu dostatečně široká nabídka zaručeně kvalitní a zdravotně nezávadné dětské obuvi, aby rodiče měli možnost pohodlně si vybrat obuv, která je nejen vhodná po stránce zdravotní, ale která uspokojí také estetické požadavky zákazníků. Projekt „ŽIRAFA“ nabízí výrobcům a obchodníkům řešení, díky němuž mohou poskytovat českému spotřebiteli skutečně zdravou a bezpečnou dětskou obuv. Kriteria pro certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností a tato kriteria jsou průběžně doplňována v návaznosti na vývoj poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí.

CERTIFIKAČNÍ ZNAČKA „ŽIRAFA – Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“

ITC poskytuje odborné služby v oblasti zkoušení a certifikace dětské obuvi více než 15 let. V roce 1997 byla zahájena spolupráce s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací na projektu dobrovolné certifikační značky „ŽIRAFA – zdravotně nezávadná obuv – bota pro vaše dítě“.

Projekt „ŽIRAFA“ reaguje na stále se zhoršující stav dětských chodidel v důsledku používání konstrukčně a materiálově nevhodné obuvi. Používáním výrobků označených logem Žirafy lze pro dítě zajistit podmínky, které mají pozitivní ortopedické dopady nejen na samotná chodidla, ale také na vývoj páteře a souvisejících orgánů.   Kriteria pro certifikaci stanovuje tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností a tato kriteria jsou průběžně doplňována v návaznosti na vývoj poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí. Na konstrukční parametry certifikovaného typu dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí, je také pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik.

Značka je srozumitelnou informací pro kupující, že obuv byla dobrovolně certifikována a je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná a pro dítě bezpečná.

PRO KOHO JE ZNAČKA URČENA?

 • Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na český trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv
 • obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci
 • k certifikaci lze přihlásit dětskou obuv všech velikostních skupin, uvedenou v ČSN 79 5600.

ZNAČKA „ŽIRAFA“ – PROJEKT POD ZÁŠTITOU PROGRAMU „ČESKÁ KVALITA“

Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který přijala vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002.  Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou. Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek . Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY „ŽIRAFA“

 • Právo označovat výrobky certifikační značkou je podmíněno:
 • splněním technických požadavků zaručujících vyšší úroveň zdravotní nezávadnosti, popsaných v Technické specifikaci TS-ITC-002/1998 nebo TS-ITC-276/2002
 • vydáním certifikátu Institutem pro testování a certifikaci, a. s.
 • prokázání funkčního systému řízení jakosti
 • uzavření licenční smlouvy s ČOKA, ve které jsou stanoveny přesné podmínky pro užívání značky

LABORATORNÍ HODNOCENÍ DĚTSKÉ OBUVI

 • posuzování ortopedické nezávadnosti
 • fyzikálně-mechanické zkoušky
 • zkoušky hygienické nezávadnosti
 • posuzování provedení z hlediska bezpečnosti a kvality

Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně nezávadnou obuv pro děti zavedla Česká obuvnická a kožedělná asociace značku „Zdravotně nezávadná obuv — bota pro Vaše dítě“. Kriteria pro certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností. Kriteria mohou a jsou průběžně doplňována dle současných poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí.
Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv, jedná se ovšem o systém placený a poměrně nákladný. Obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci.
Dobrovolná certifikace dětské obuvi se provádí podle Technické specifikace TS-ITC 2/98 a obuv pro děti do tří let věku je certifikována dle Technické specifikace TS-ITC-276/2002. Informace o rozsahu zkoušek souvisejících s certifikací obdrží zájemce na vyžádání v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (ITC) nebo v sekretariátu ČOKA. ITC a.s. zabezpečuje potřebné zkoušky ve vlastních laboratořích, případně přejímá výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří v České republice. V průběhu certifikačního procesu působí Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) jako poradní orgán Správní rady pro certifikaci ITC, která na základě vlastního posouzení doporučí Správní radě pro certifikaci vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Na konstrukční parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik
Obuv, která získá certifikát, může být, jak bylo výše uvedeno, označena certifikační značkou a registrovanou visačkou s motivem žirafy. S každým držitelem certifikátu je uzavřena licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí po dohodě s ČOKA Česká obchodní inspekce. Zneužití značky je posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.
Na výrobce, dovozce a prodejce dětské obuvi pro děti do 3 let (tj. skupina velikosti 0 a 1) se podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vztahuje povinnost zajistit si hygienické atesty na použité materiály u hotové obuvi. Zkoušena je např. ale i propustnost pro vodní páry u uzavřených střihů obuvi. Výrobci a dovozci proto mají většinu nejpodstatnějších a nejdražších zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotovou. Stačí pouze provést ortopedické a bezpečnostní hodnocení a pak může obuv získat i certifikát a oprávnění nosit visačku s „žirafou“.
V uplynulých letech jsme měli možnost sekávat se v našich prodejnách s dětskou obuví nesoucí viditelnou visačku s milým logem žirafky a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“ u 130 vzorů dětské obuvi od 25 českých firem. Mezi nimi byli nejvíce zastoupeni čeští výrobci, potom následovali i dovozci a prodejci dětské obuvi.
Díky intenzivní osvětové činnosti pracovníků ČOKA se certifikovaná dětská obuv se symbolem žirafy dostala již do povědomí široké veřejnosti. Od počátku uvedení certifikované dětské obuvi s žirafou na náš trh vyvinula ČOKA a její odborní spolupracovníci širokou škálu podpůrných programů a aktivit, určených nejen výrobcům a prodejcům dětské obuvi, ale především odborné i laické veřejnosti jako jsou prodavači obuvi, lékaři, pedagogičtí pracovníci předškolních a školních zařízení, ale také samotní rodiče malých dětí, jejich prarodiče a rodinní příslušníci.

Jedná se o dobrovolnou certifikaci nejen u nás vyrobené, ale i k nám dovezené dětské obuvi, kterou zavedla Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně v roce 1997. Kriteria pro certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností a tato kriteria jsou průběžně doplňována v návaznosti na vývoj poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí. Vlastní zkoušky se provádí v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně.
Projekt “ŽIRAFA” nabízí výrobcům a obchodníkům řešení, díky němuž mohou poskytovat českému spotřebiteli skutečně zdravou a bezpečnou dětskou obuv.
Projekt “ŽIRAFA” reaguje na stále se zhoršující stav dětských chodidel v důsledku používání konstrukčně a materiálově nevhodné obuvi. Používáním výrobků označených logem Žirafy lze pro dítě zajistit podmínky, které mají pozitivní ortopedické dopady nejen na samotná chodidla, ale také na vývoj páteře a souvisejících orgánů.   Kriteria pro certifikaci stanovuje tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností a tato kriteria jsou průběžně doplňována v návaznosti na vývoj poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí. Na konstrukční parametry certifikovaného typu dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí, je také pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik.

Proč mohou maminky důvěřovat visačce „Žirafa“ na dětské obuvi

Údaje lékařských statistik jsou varující. 99% dětí se rodí s naprosto zdravýma nohama. Třetina prvňáčků přichází do školy s nohama různě poškozenýma v důsledku nošení nesprávné obuvi. Tato nanejvýš znepokojující skutečnost byla potvrzena v ČR průzkumem zdravotního stavu nohou dětí, který se realizovat v letech 1997-1999.  Ani dnes není situace příznivější. Nebezpečí nošení zdravotně závadné obuvi dětmi a dospívající mládeží spočívá především v tom, že každé poškození nohou a pohybového aparátu v dětství se mnohdy projeví v úplném rozsahu až za 30 nebo 40 let.  Dětská noha se od nohy dospělého člověka liší v mnoha anatomických i funkčních vlastnostech, proto i obouvání dětí má na rozdíl od dospělých svá specifika.

Po roce 1990 došlo v ČR jednoznačně ke zhoršení úrovně obouvání dětí. Mnoho rodičů dnes opravdu neví, jak se má dětská obuv vybírat a na co musí mít při koupi dětské obuvi na zřeteli. V ČR se bohužel prodává i dětská obuv, která neodpovídá zásadním ortopedickým a hygienickým kritériím na zdravotně nezávadnou obuv. Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) proto zavedla již v roce 1997 dobrovolnou certifikaci dokladující zdravotní nezávadnost dětské obuvi a dokladující správnou ortopedickou konstrukci dětské obuvi. Podobné systémy dobrovolného hodnocení jsou využívány např. v sousedním Německu (tzv. WMS značka a WMS systém u dětské obuvi) nebo v Polsku (zde je používána u dětské obuvi značka „Zdravá stopa“).
Obuv, která získá v ČR certifikát, je potom v prodejnách označena registrovanou visačkou s motivem žirafy a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“, která garantuje, že obuv byla hodnocena Komisí zdravotně nezávadného obouvání (KZNO),  byla odzkoušena Institutem pro testování a certifikaci (ITC) a.s. a že splňuje požadavky z hlediska ortopedických, fyzikálně-mechanických a hygienických vlastností a z hlediska bezpečnosti výrobku. Neodmyslitelným účastníkem certifikačního řízení, jak již bylo uvedeno, je právě KZNO. Na konstrukční a ortopedické parametry dětské obuvi dohlíží zejména lékař-ortoped. V KZNO je dále pracovník zdravotně nezávadného obouvání, biomechanické laboratoře, pracovník hygieny, certifikační pracovník, obuvnický technik a dle potřeby i další odborníci.

Dobrovolně certifikovaná dětská obuv plní tzv. lékařské požadavky na zdravé obouvání. Mezi tyto požadavky patří zejména:

1. Dostatečný prostor obuvi, hlavně v její prstové části.
2. Dokonalá flexibilita (ohebnost) obuvi, hlavně v místě prstních (metatarsophalangeálních) kloubů nohy
3. Úměrná výška podpatku.
4. Vybočené (varosní), nebo kolmé postavení patní části kopyta.
5. Pevný a dostatečně dlouhý opatek.
6. Anatomicky správně modelovaný svršek obuvi
7. Vyhovující materiál z hlediska hygienicko-zdravotnického (biologická inertnost výluhů z materiálů a přípravků použitých při výrobě obuvi, zajištění optimálního vlhkostního a teplotního režimu – mikroklima, měkkost, možnost dokonalé očisty).
8. Tlumení nášlapných sil spodkovým provedením.
9. Malá (resp. přiměřená) hmotnost obuvi.

Systém dobrovolného hodnocení dětské obuvi  je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní a zdravotně nezávadnou dětskou obuv. Obuv k dobrovolné certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci a výrobci.S každým držitelem certifikátu je následně uzavřena ze strany ČOKA i licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kopii vystaveného certifikátu k obuvi by měl mít každý prodejce na své prodejně k dispozici pro případnou kontrolu. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí ČOKA a po dohodě také Česká obchodní inspekce a orgány hygienické služby. Zneužití značky by bylo posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.
Mnohdy jsou nám kladeny ze strany rodičů i dotazy, proč se dělá nepovinná certifikace, když existuje i povinná certifikace? Skutečně,  dne 1. ledna 2001 nabyl v ČR platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. Podle této vyhlášky je nutné povinně provádět hygienické atesty na veškeré výrobky a tedy i na veškerou obuv pro děti do 3 let věku (velikostní skupiny 0 a 1), nesprávně se hovoří o tzv. povinné certifikaci. V podstatě se dá říci, že povinné hygienické hodnocení je vlastně prvním stupněm hodnocení pro oblast dobrovolného nebo-li nadstandardního hodnocení. Kromě hygienických kriterií jsou při dobrovolné certifikaci sledována zejména kriteria ortopedická, obuv je proměřena velikostně, zda správně odpovídá deklarovaná velikost,  tj. nejen délka, ale i šířka obuvi, je zhodnoceno kopyto, odzkoušeny jsou i další stanovené fyzikálně mechanické vlastnosti (obrušivost podešví, flexibilita, tj. ohebnost obuvi) a posouzena je také bezpečnost při používání (na obuvi nesmí být žádné ostré hrany kovových uzávěrů, drobné ozdoby, které se mohou utrhnout a dítě by je mohlo spolknout atd.).
Povinná certifikace se navíc vztahuje pouze na obuv pro děti do 3 let věku a týká se jen hygienických vlastností materiálů použitých pro výrobu obuvi. Povinná certifikace dále neřeší problém zdravotně nezávadné konstrukce obuvi z hlediska ortopedického ani její fyzikálně mechanické vlastnosti, tvar špičky obuvi, vnitřní proporcionalitu obuvi  atd.
Dobrovolná certifikace naproti tomu je zavedena i pro větší velikostní skupiny a výrobci nebo dovozci si mohou takto nechat zhodnotit obuv pro děti až do 15-ti let věku.  Z tohoto důvodu existují i dvě technické specifikace, podle kterých je obuv posuzována, a to na obuv pro děti do 3 let a na obuv pro starší děti do 15-ti let, protože přece jen požadavky na obuv pro děti do 3 let jsou jiné, než na obuv pro dospívající mládež. Tyto specifikace jsou průběžně doplňovány a upravovány podle nových vědeckých poznatků v oblasti zdravého obouvání dětí.
Celý systém je naprosto dobrovolný a každý zájemce je předem seznámen se stanovenými kriterii pro hodnocení, která jsou pro všechny zájemce stejná, ať již jde o výrobce nebo o dovozce.
Značka „Žirafa“ byla přijata také do Programu „Česká kvalita“ v roce 2003. Hlavním cílem programu Česká kvalita je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.
Dalším z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do Programu Česká kvalita, je rovněž ověřená způsobilost výrobce k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů. Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.  Také z tohoto důvodu musí být kvalita i pro udělení značky „Žirafa“ ověřována třetí nezávislou osobou, tj. nezávislou zkušebnou.

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová

Dobrovolná certifikace dětské obuvi a její zdravotní aspekty

Mnozí spotřebitelé, zejména v poslední době, prodělávají doslova “lapálie“ při výběru a koupi kvalitní obuvi nejen pro dospělé, ale zejména pro děti. Důvody jsou zcela zřejmé. Na našem trhu chybí širší nabídka kvalitní a cenově přístupné obuvi. Relativně krátké období fungování velmi liberálního trhu a zejména i tzv. „černého trhu“ nebo „šedé ekonomiky“ umožnilo, aby se nabídka profilovala jednak do segmentu drahé luxusní módní obuvi pro náročné a movité spotřebitele. Jelikož zcela objektivně v naší zemi chybí početnější tzv. „střední třída“, další segment nabídky pro ty méně movité spotřebitele činí obuv „mnohdy pochybné kvality, dovezená většinou rovněž mnohdy ne zcela regulérním způsobem a za ne zcela regulérní ceny“.

Tato obuv v současné době není prodávána již jen pouze na tržištích, ale můžeme se s ní setkat v nabídce řady kamenných obchodů. Aby si čtenáři mohli udělat alespoň orientační představu o světové výrobě obuvi, uvádím následující statistické údaje. V roce 2003 bylo v asijských zemích vyrobeno cca 9,9 mld párů obuvi, což činí asi 75% světové produkce obuvi. V Evropě bylo vyrobeno cca 1,15 mld párů obuvi, avšak dovezlo se asi 2,35 mld párů obuvi a exporty činily asi 1,05 mld párů obuvi (zdroj dat: SATRA – Shoe Allied Trade Association). Dovozy obuvi z asijských zemí nebyly významně redukovány ani po přistoupení České republiky (ČR) kzemím Evropské unie (EU) od 1.5.2004. Navíc k 31.12.2004 skončily svou platnost veškerá omezení a kvóty na dovozy obuvi z Číny, které do této doby EU vůči Číně uplatňovala.

Děti jsou nejvíce zranitelné, péče o zdravý vývoj jejich nohou by měla být důležitá nejen pro lékaře a rodiče dětí, ale i pro prodejce dětské obuvi. Dětská noha je pouze částečně osifikována a k plné osifikaci dochází teprve mezi 8 a 10 lety věku dítěte. Dítě právě proto, že jeho kosti jsou pouze chrupavčité a má snížený práh citlivosti vůči tlaku a bolesti, není schopno samo posoudit, jak mu obuv padne a zda ho netlačí. Rovněž konstrukce dětské obuvi musí dodržet určité zásady, aby se dětská noha mohla dobře vyvíjet a nebyla deformována špatnou obuví.

K těmto zásadám patří zejména:

Tvar obuvi
Dětská obuv musí mít dostatečně prostornou kulatou špičku, která poskytuje dostatek místa pro prsty.

Materiál svršku
Obuv by měla být vyrobena z přírodních materiálů, jako je useň a textil, které jsou prodyšné a absorbují vlhkost. Tyto materiály se rovněž dobře přizpůsobují anatomickému tvaru nohy. Dalším vhodným výběrem je obuv vybavená klima-membránou typu Gore-tex nebo Sympatex, která zajiš?uje dobré teplotně-vlhkostní podmínky.

Stélka obuvi
Protože dětské nohy se poměrně hodně potí, musí být každá obuv, zvláště uzavřených střihů, vybavena ve vnitřní nášlapné části stélkou nebo vložkou ze savého materiálu. Doporučujeme useň, textil, případně některé materiály typu Cambrella se zvýšenou propustností pro vodní páry.

Opatek obuvi
Noha v obuvi musí být dokonale fixována. Každá dětská obuv uzavřených střihů, resp. sandálová s plnou patou, musí mít dostatečně tuhý, vysoký a dlouhý opatek (tj. vnitřní ztužovací dílec v patní části svršku).

Střih svršku
Dobrou fixaci nohy zajiš?uje vhodný střih svršku. Doporučujeme obuv šněrovací, popřípadě se sponou nebo suchým zipem. Nejméně vhodné jsou střihy mokasinové a lodičkové. Pro nejmenší děti kupujeme obuv výhradně kotníčkovou.

Podpatek obuvi
Podpatky u dětské obuvi musí být co nejnižší s velkou plochou pro udržení stability. Obuv s vysokými štíhlými podpatky pro děti není zásadně vhodná.

Ohebnost obuvi
V oblasti prstních kloubů musí být obuv co nejohebnější. Obuv, hlavně pro nejmenší děti, musí tzv. „jít“ s nohou a spolupracovat s ní. Ohebnost nebo-li flexibilitu ovlivňuje druh použitého vrchového materiálu, střih a zejména druh, tlouš?ka a tuhost podešve. Čím silnější je podešev, tím je obuv tužší. Doporučuje se již při nákupu vyzkoušet, jaký odpor klade bota při ohybu špičky směrem k nártu.

Tlumicí vlastnosti obuvi
Prevencí proti poškození kloubů a páteře je podešev s dobrými tlumícími vlastnostmi, pěnové vkládací vložky a anatomicky tvarované stélky z pružných materiálů.

Hmotnost obuvi
Dítě udělá za den 18 až 20 tisíc kroků, proto je dobré dbát na to, aby hmotnost obuvi byla co nejmenší.

(Zásady vybrány z informačního materiálu České obuvnické asociace „Obouváme správně své děti?“ autorky RNDr. Pavly Šťastné)

Jak však mají rodiče, ale zejména i prodejci poznat tuto dobrou a kvalitní obuv. Jak zamezit skutečnosti, že dítě je od útlého věku nevhodně obouváno a může tak dojít k trvalému poškození nohy?

Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně nezávadnou obuv pro děti zavedla Česká obuvnická a kožedělná asociace značku „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“. Kriteria pro certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností. Kriteria mohou a jsou průběžně doplňována dle současných poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí. Certifikace byla prováděna zprvu podle TS-ITC 1/97, posléze podle TS-ITC 2/98 a nově i dle TS-ITC 276/2002 (obuv pro děti do 3 let věku). Značka žirafy doplňuje visačku, která garantuje, že obuv byla odzkoušena z hlediska fyzikálních a hygienických vlastností Institutem pro testování a certifikaci. Na konstrukční parametry zde dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik. Obuv, která získá certifikát, může být označena certifikační značkou a registrovanou visačkou s motivem žirafy.

Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv. Obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci. Protože dne 1. ledna 2001 nabyl platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let, je nutné povinně provádět hygienické atesty na veškerou obuv pro děti do 3 let věku (velikostní skupiny 0 a 1). Z tohoto důvodu má většina výrobců, ale i dovozců nejnákladnější část zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotovou. S každým držitelem certifikátu je následně uzavřena i licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kopii vystaveného certifikátu k obuvi by měl mít každý prodejce na své prodejně k dispozici pro případnou kontrolu. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí Česká obuvnická a kožedělná asociace a po dohodě také Česká obchodní inspekce a orgány hygienické služby. Zneužití značky by bylo posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.

Česká obuvnická a kožedělná asociace organizuje rovněž pravidelné proškolování prodejců dětské obuvi, protože i sebelepší a sebekvalitnější obuv, pokud není správně vybrána do délky a do šířky, by mohla dětskou nohu poškodit. Zejména hrozí toto nebezpečí při nošení krátké obuvi. Je proto nutné obuv dětem velmi často kontrolovat a sledovat, zda dítě již z obuvi nevyrostlo.

Četné aktivity v oblasti propagace značky „žirafy“ a správného a zdravého obouvání dětí vyvíjela Česká obuvnická a kožedělná asociace nejen směrem k prodejcům, ale i ke spotřebitelům. Na toto téma proběhlo již mnoho besed v rozhlase, v televizi, byl vydán také osvětový letáček „Obouváme správně své děti“ a byl natočen i stejnojmenný videosnímek. Reedice letáčku proběhla také vloni a zajistilo ji Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů v Hradci Králové ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Jedině komplexní systém garantované kvality může zajistit konečnou kvalitu i u spotřebitele. Také z tohoto důvodu přihlásila Česká obuvnická a kožedělná asociace značku žirafy do programu „Česká kvalita“, který představuje spotřebitelům systém kvalitních výrobků a značek, u kterých je kvalita vždy ověřována nezávislou autorizovanou zkušebnou. Značka „žirafy“ byla do programu „Česká kvalita“ přijata v lednu 2003. Od této doby může být na dětské certifikované obuvi umístěna nejen značka „žirafy“, ale i logo „Česká kvalita“.

Rodiče dětí by měli chtít u prodejce nejen garanci kvality, v tomto smyslu jim pomůže právě visačka žirafy, ale i odborné poradenství a odborné přeměření nohou svých dětí. V závislosti na délce a šířce nohy dítěte je nutné potom vybrat vhodnou velikost a šířku obuvi, protože veškerá certifikovaná obuv je značena jak délkově, tak i šířkově. Prodejcům dětské obuvi v tom mohou významně pomoci nová plastová měřidla dětských nohou, na kterých je možné jednoduchým způsobem změřit nejen délku, ale i šířku nohy dítěte. Měřidla dovezla do České republiky z Německa Česká obuvnická a kožedělná asociace. Délková a šířková stupnice byly upraveny dle zvyklostí a standardů používaných u nás. Na úpravě stupnic a odzkoušení nových měřících zařízení v mateřských školách spolupracovala Česká obuvnická a kožedělná asociace s odborníky z Fakulty technologické University Tomáše Bati ve Zlíně.

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová

Základní pravidla jak obouvat děti a jak pečovat o zdravý vývoj jejich nohou

 • S péčí o nohu je nutno začít hned po narození dítěte. Již úzké a těsné punčošky nebo punčochové kalhotky omezí pohyb dětských nohou a mohou způsobit deformity.
 • Dítě musí začít chodit samo a nezačne dříve, dokud jeho kostra, vazy a svalstvo není k tomu způsobilé. Stavěním dětí na nožičky, které ještě samo nechodí dítěti škodí.
 • I když dítě již samo běhá, nevoďme je na dlouhé procházky, nebo po  nákupech bez kočárku nebo nosítka.
 • Noha dítěte potřebuje ke svému vývoji úplnou volnost pohybu a možnost procvičování nožní svaloviny. Nebráníme proto dítěti chůzi a běhu naboso po přírodních měkkých podložkách jako je písek a tráva. Chůze naboso po přírodních površích prospívá noze i mozku dítěte.
 • Dětská noha roste, obuv nikoliv. Kontrolujte pravidelně zda dítě z obuvi nevyrostlo. U batolat doporučujeme 1x měsíčně, u předškoláků a mladších školáků za 2 až 3 měsíce, u starších školáků za 4 až 5 měsíců, u 15letých až 20letých jednou za půl roku.
 • Nové boty kupujte včas, když je to zapotřebí. V souladu s růstem nohou platí – čím menší dítě, tím více párů za rok. Poškození nohou vzniká, jestliže trvale nosíme krátkou obuv.
 • Žádná obuv se nepoddá do délky a pouze obuv z přírodních materiálů povolí do určité míry do šířky.
 • Dbejte na to, aby děti nosily obuv podle účelu, ke kterému byla vyrobena. Sebe pohodlnější sportovní gumotextilní nebo celogumová obuv se nehodí k celodennímu nošení.
 • Nekupujte obuv na tržištích a dětských burzách, nenechávejte děti nosit boty po starších sourozencích.
 • Dětské noze neprospěje ani nošení opotřebované obuvi se sešlapanými opatky a patníky, s prošlapanými podešvemi a devastovanými podšívkami a stélkami. Čím levnější obuv byla dětem koupena, tím častěji se její stav musí kontrolovat.
 • Prohlížejte pravidelně, jak dítě obuv opotřebovává. Prohlížením obuvi poměrně snadno zjistíme první příznaky deformací nohou.
 • Nepodceňujme přezouvání. Na přezouvání doporučujeme sandálovou obuv s tvarovanou stélkou, ve které se noha dítěte nepotí a která zabraňuje namáhání nožní klenby.
 • Dodržujte pravidelnou hygienu nohou dětí, včasné a správné střihání nehtů, nošení bavlněných ponožek a punčocháčů.

Autor článku: RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D.

ŽIRAFA – garant zdravotní nezávadnosti dětské obuvi

V souvislosti s ekonomickými reformami po roce 1989 došlo u nás k výrazným změnám v nabídce dětské (a nejen dětské) obuvi.  Náš trh je doslova zaplaven levnou, ale nekvalitní obuví převážně z asijských zemí, která má často zásadní nedostatky v konstrukci, je proporcionálně a tvarově nevhodná pro nohy našich dětí a často je vyrobena ze syntetických materiálů bez hygienických atestů.

Dříve jsme se s tímto zbožím setkávali pouze na tržištích a v pouličních stáncích. V současné době se s ním můžeme setkat i v kamenných“ obchodech. Rodiče jsou pak na rozpacích, jak rozeznat zdravotně nezávadnou obuv od obuvi, která může vážně poškodit nohy jejich dítěte.

Protože si většina rodičů není při výběru jista, zda nekupuje výrobek pro dítě nevhodný, zavedla Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně v roce 1997 dobrovolnou certifikaci nejen u nás vyrobené, ale i k nám dovezené dětské obuvi. Při posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi působí Komise zdravotně nezávadného obouvání. Vlastní zkoušky se provádí v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Obuv, která úspěšně prošla certifikačním řízením, odpovídá požadavkům na ortopedickou a hygienickou nezávadnost a bezpečnost při používání, obdrží certifikát zdravotní nezávadnosti. V prodejně tuto obuv rozpoznáme snadno – je označena visačkou s logem žirafy a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“. Ovšem toto opatření bude účinné jen ve spojení s kvalifikovaným prodejem.

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová

Jak postupovat při dobrovolné certifikaci dětské obuvi se “Žirafou”

Díky intenzivní osvětové činnosti pracovníků ČOKA se do povědomí široké veřejnosti dostala znalost o certifikované dětské obuvi se symbolem žirafy. Od počátku uvedení certifikované dětské obuvi s žirafou na náš trh vyvinula ČOKA a její odborní spolupracovníci širokou škálu podpůrných programů a aktivit, určených nejen výrobcům a prodejcům dětské obuvi, ale především široké veřejnosti jako jsou prodavači obuvi, lékaři, pedagogičtí pracovníci předškolních a školních zařízení, ale také samotní rodiče malých dětí, jejich prarodiče a rodinní příslušníci. Za nejúspěšnější aktivity můžeme jmenovat např. rozhlasové relace v Českém rozhlase v Praze a v Brně, regionální vysílání v Hradci Králové, vystupování v televizních pořadech jako jsou např.„Dobré ráno s Novou“ a „Sama doma“,  bohatou publikační činnost v denním tisku i v odborných a populárně-vědeckých časopisech, bezplatné poskytování osvětových brožurek o správném obouvání dětí v prodejnách obuvi a jejich zasílání rodičům poštou, promítání osvětového filmu o zdravotně nezávadném obouvání dětí v televizi a při školení prodavaček,  rodičů a prarodičů malých dětí a v neposlední řadě celostátní výukové kursy prodavačů obuvi, kterými ČOKA po celou dobu aktivně zvyšovala znalosti o správném prodeji a nákupu zdravotně nezávadné dětské obuvi.

Bohužel v průběhu minulých let mnozí naši výrobci ukončili svou výrobu a proto se velmi výrazně ochudila nabídka certifikované dětské obuvi v prodejnách, zvláště pak o kvalitní usňovou obuv všech střihů, velikostí a účelovosti. Mnohdy se stává, že rodiče marně shánějí v našich prodejnách kvalitní certifikovanou dětskou obuv, o které již mnoho ví a rádi by ji svým dětem zakoupili. Zdá se, že jsme si do určité míry již „vychovali“ nejen prodavače, ale i samotné rodiče k odpovědnému přístupu k nákupům dětské obuvi. Ale je také naší povinností, aby nabídka dětské obuvi v našich prodejnách byla co nejširší a plně uspokojila požadavky zákazníků.

Dobrovolná certifikace dětské obuvi se provádí podle Technické specifikace TS-ITC 2/98 a obuv pro děti do tří let věku je certifikována dle Technické specifikace TS-ITC-276/2002. Je připraven i nový návrh na doplnění TS-ITC 2/98 a sice TS-ITC 2/98/a, který reaguje na nové požadavky a předpisy. Informace o rozsahu zkoušek souvisejících s certifikací obdrží zájemce na vyžádání v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (ITC) nebo v sekretariátu ČOKA. ITC a.s. zabezpečuje potřebné zkoušky ve vlastních laboratořích, případně přejímá výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří v České republice. V průběhu certifikačního procesu působí Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) jako poradní orgán Správní rady pro certifikaci ITC, která na základě vlastního posouzení doporučí Správní radě pro certifikaci vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Na konstrukční parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik

Obuv, která získá certifikát, může být, jak bylo výše uvedeno, označena certifikační značkou a registrovanou visačkou s motivem žirafy. S každým držitelem certifikátu je uzavřena  licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Zneužití značky bude posuzováno jako falzifikát značky  a  je právně postižitelné. Navíc od 1.1.2003 je možné na této obuvi současně uvádět i značku Česká kvalita, protože značka žirafy byla právě od tohoto data přijata do programu Česká kvalita.

Na výrobce (dovozce, prodejce) dětské obuvi pro děti do tří let (skupina velikosti 0 a 1) se podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vztahuje povinnost zajistit si atesty na materiály u kompletní obuvi. Mají proto většinu nejpodstatnějších zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotové. Stačí pouze provést ortopedické a bezpečnostní hodnocení a pak může obuv získat i certifikát a oprávnění nosit visačku s „žirafou“.

Postup při certifikaci:

1. Výrobek se přihlásí k certifikaci podáním vyplněné přihlášky, kterou zájemce (přihlašovatel) obdrží buď v sekretariátu ČOKA, nebo přímo v ITC. Na přihlášce jsou uvedeny všechny požadované náležitosti.

2. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit do ITC. K přihlášce se přiloží:
- 1 pár obuvi (výrobek musí být označen velikostí a obvodovou skupinou dle příslušných norem),
- technický popis s vyobrazením výrobku (nákres, fotografie),
- kupon vrchového a podšívkového materiálu použitého na výrobku (cca formát A4). Nelze-li kupony předložit a z výrobku nelze odebrat dostatečnou plochu materiálu na testy, dodá se další pár obuvi,
- doklad o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů,
- výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří (jsou-li k dispozici),
- doklad o certifikaci systému řízení jakosti.

3. ITC uzavře se zákazníkem smlouvu, která zejména potvrzuje přijetí přihlášky, stanovuje rozsah certifikační činnosti, termín vydání certifikátu a cenu za provedení certifikace. Termín vydání certifikátu je minimálně dva měsíce od podání přihlášky k certifikaci, ( za předpokladu splnění požadovaných náležitostí, a to zejména předání vzorků, dokladů o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů, předání výsledků zkoušek jiných akreditovaných laboratoří a zaplacení zálohy).

4. Předběžné hodnocení obuvi KZNO, zda-li výrobek odpovídá příslušným ortopedickým kriteriím, ( střihové provedení, opatky apod. ).

5. V případě kladného hodnocení KZNO zahájí ITC a.s. zkoušky předloženého vzorku výrobku.

6. V případě, že výrobek bude splňovat všechna potřebná kriteria, KZNO posoudí ITC vydá certifikát, jehož platnost je až 3 roky v závislosti na výsledcích typových zkoušek a na úrovni zajištění stálé jakosti ve výrobním procesu.

7. Obuv, která získá certifikát, může být označena certifikační značkou a registrovanou visačkou (s motivem žirafy a logotypem „bota pro Vaše dítě“), kterou zájemce obdrží u ČOKA na základě vydaného certifikátu. S každým držitelem certifikační značky, který bude chtít používat při prodeji visačku s motivem žirafy, uzavře ČOKA licenční smlouvu, ve které jsou stanoveny přesné podmínky pro užívání značky. Tímto způsobem je zabráněno zneužívání značky či její nesprávné používání. Bude-li obuv takto označena, je povinností výrobce či dovozce přikládat kopii certifikátu ke každé dodávce, směřující do maloobchodní sítě. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti prování na základě dohody s ČOKA Česká obchodní inspekce. Zneužití značky bude posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>