Pages Navigation Menu

Dětská obuv, dětské boty, školní batohy, zboží pro děti

Jsou dětské boty opravdu drahé?

Jsou dětské boty opravdu drahé?

Pozorováním chování zákazníků nakupujících dětskou obuv získáváme obraz jejich chování při nákupu, pomocí kterého lze zákazníky řadit do skupin dle preferencí, které rozhodují o jejich výběru. Celá škála zahrnuje různé typy nakupujících od zodpovědných rodičů, jejichž prvořadým cílem je nákup kvalitní obuvi bez většího ohledu na její cenu, až po zákazníky upřednostňující pouze cenu zboží a výši slevy, kterou je možné získat. Jedni méně a druzí více porovnávají cenu výrobku podle nastavených cen u konkurence a s přihlédnutím na zvyklosti, kdy se cena poměřuje s cenou zcela jiného výrobku. Podobně jako v minulosti oblíbené poměřování ceny zboží podle počtu piv za stejnou cenu nakoupených. Není mezi zákazníky zcela obvyklé poměřovat cenu výrobku podle vynaložené práce pro její zhotovení a kvality materiálů ve výrobku použitých jako je to běžné v jiných segmentech trhu. Dnes již většina nakupujících je poučena, že kvalita šunky se odvíjí od množství použitého masa v ní obsažené resp. jak málo přidaných látek tento produkt obsahuje.

Podle tohoto principu vypočítání ceny zboží bychom mohli často dojít u mnohých výrobků k cenám převyšujících údaje na cenovkách v prodejnách. Jak je to možné je nabíledni při prozkoumání popisů na těchto podceněných výrobcích. Je na nich údaj, jenž nám napovídá, že výrobek nepochází z našich továren, ale zejména z asijských či afrických zemí. To by samo o sobě nemuselo znamenat nic špatného do chvíle, než se zaměříme na příčiny, jak je možné srazit cenu natolik, že zboží našich výrobců nemůže konkurovat. V současném globalizovaném světě není problém dovézt prakticky cokoli z druhé strany zeměkoule, aniž by to navýšilo neúměrně cenu zboží. V prodejnách tak běžně naleznete jahody v prosinci nebo obuv z Číny, v jejichž výrobě jsme byli světovou velmocí. Je to dáno poptávkou po tomto zboží nebo nastavenou bezkonkurenční cenou? Bezpochyby nikdo z nás v takové velké míře dovoz mnohých výrobků nepožaduje. Je nám podbízeno svou nízkou cenou. Tržní chování zákazníka určuje strukturu sortimentu v prodejně. Je tedy přirozeným procesem rostoucí počet dováženého zboží, které je kvalitou mnohdy srovnatelné avšak cenově mnohem levnější. Zboží našich výrobců je tak vytlačováno do té míry, že není prakticky konkurenceschopné a je tak odsouzeno k zánikku. Co je příčinou tohoto nepoměru?

Letmý pohled do zákulisí asijských výrobců vysvětlí mnohé. Stěží si tamní zaměstnanci užívají výhod, které jsou jim poskytovány v našem evropském prostoru. Sociální systém je u nás nastavený zcela odlišným způsobem, chránící zaměstnance do té míry, až je to neproduktivní a zaměstnance poškozující v tom směru, že obtížně získává zaměstnání, vyšší plat apod. Firmy jsou velorysými příspěvky na zaměstnance duseny a nemohou tak rozvíjet své podnikání a konkurovat tak sílící ásijské produkci.

-mtg-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>